Spisová značka:   9 T 42 / 2018
Krajský soud Plzeň > Okresní soud Plzeň-Město zpět
Stav řízení: Vyřízená věc - po vyhlášení konečného rozhodnutí (od 25.04.2019)
Podán opravný prostředek 01.10.2018
Byl podán opravný prostředek ve věci
Druh opravného prostředku : Stížnost proti usnesení
Datum podání opravného prostředku na poště : 01.10.2018
Datum předložení II. stupni : 27.11.2018
Výsledek opravného prostředku : Rozhodnutí soudu I. stupně bylo zrušeno a věc mu vrácena k dalšímu řízení (dojde-li byť i k částečnému zrušení a vrácení k dalšímu řízení)
Datum vyřízení nadřízeným soudem : 11.12.2018
Rozhodnutí proti : postoupeno jako přestupek PČR - KŘP
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 27.09.2018
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Usnesení
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
13.05.2019 16:47:51
22.05.2019 00:45:21
zpět
Nápověda