Spisová značka:   11 CM 26 / 2003
 
Městský soud Praha zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 23.07.2019)
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
12.02.2003
Obživnutí věci
Obživnutím věci se myslí zrušení původního vyřizujícího rozhodnutí a v soudním řízení se pokračuje
27.10.2004
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
21.11.2012
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
24.05.2013
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
11.02.2015
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
19.08.2015
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
08.12.2015
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
17.06.2016
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
15.02.2017
Řízení o opravném prostředku u krajského a vrchního soudu
Řízení o opraveném prostředku u krajského a vrchního soudu se myslí zahájení odvolacího řízení
16.02.2017
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
21.04.2017
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
04.05.2017
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
26.06.2017
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
07.08.2017
Řízení o opravném prostředku u krajského a vrchního soudu
Řízení o opraveném prostředku u krajského a vrchního soudu se myslí zahájení odvolacího řízení
08.08.2017
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
08.01.2018
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
16.01.2018
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
21.05.2018
Zrušení jednání
Zrušení nařízeného jednání
21.05.2018
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
25.06.2018
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
25.06.2018
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
25.06.2018
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
25.06.2018
Skončení věci
Tzv. "Odškrtnutí" věci, nastane v okamžiku vyřízení všech náležitostí souvisejících s řízením
23.07.2019
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
24.07.2019 03:26:07
18.08.2019 00:12:42
zpět
Nápověda