Spisová značka:   6 A 52 / 2016
 
Městský soud Praha zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
27.03.2016
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
05.01.2018
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
05.01.2018
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
08.01.2018
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
22.01.2018
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
29.01.2018
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
31.01.2018 03:04:26
21.07.2019 08:12:42
zpět
Nápověda