Spisová značka:   73 CM 10 / 2015
 
Městský soud Praha zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 13.02.2019)
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
15.01.2015
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
14.06.2016
Zrušení jednání
Zrušení nařízeného jednání
21.06.2016
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
23.06.2016
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
20.09.2016
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
20.10.2016
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
20.10.2016
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
20.10.2016
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
07.12.2016
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
15.02.2017
Řízení o opravném prostředku u krajského a vrchního soudu
Řízení o opraveném prostředku u krajského a vrchního soudu se myslí zahájení odvolacího řízení
16.02.2017
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
20.07.2017
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
31.07.2017
Skončení věci
Tzv. "Odškrtnutí" věci, nastane v okamžiku vyřízení všech náležitostí souvisejících s řízením
13.02.2019
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
14.02.2019 04:50:56
18.08.2019 00:12:42
zpět
Nápověda