Spisová značka:   7 T 57 / 2015
 
Městský soud Praha > Obvodní soud Praha 1 zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
18.12.2015
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
24.02.2016
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
30.03.2016
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
27.04.2016
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
01.06.2016
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
31.08.2016
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
21.09.2016
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
21.09.2016
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
02.11.2016
Řízení o opravném prostředku u krajského a vrchního soudu
Řízení o opraveném prostředku u krajského a vrchního soudu se myslí zahájení odvolacího řízení
03.11.2016
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
26.01.2017
Obživnutí věci
Obživnutím věci se myslí zrušení původního vyřizujícího rozhodnutí a v soudním řízení se pokračuje
02.03.2017
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
02.03.2017
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
11.05.2017
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
15.09.2017
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
30.01.2018
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
27.02.2018
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
27.02.2018
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
27.02.2018
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
23.03.2018
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
03.04.2018
Řízení o opravném prostředku u krajského a vrchního soudu
Řízení o opraveném prostředku u krajského a vrchního soudu se myslí zahájení odvolacího řízení
03.04.2018
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
11.05.2018
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
11.05.2018
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
24.05.2018
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
20.07.2018
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
22.08.2018
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
06.12.2018 12:55:28
11.12.2018 16:55:56
zpět
Nápověda