Spisová značka:   15 A 188 / 2017
Krajský soud Ústí nad Labem zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Zahájení řízení 28.08.2017
Bylo zahájeno soudní řízení
Údaje platné k:  28.07.2021 06:40:23 zpět
Nápověda