Spisová značka:   15 A 188 / 2017
Krajský soud Ústí nad Labem zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Podán opravný prostředek 09.06.2020
Byl podán opravný prostředek ve věci
Druh opravného prostředku : Kasační stížnost
Datum doručení OP soudu : 09.06.2020
Datum předložení II. stupni : 26.06.2020
Údaje platné k:  28.07.2021 09:13:18 zpět
Nápověda