Spisová značka:   15 A 188 / 2017
Krajský soud Ústí nad Labem zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Odeslání spisu 26.06.2020
Spis byl odeslán
Datum odeslání : 26.06.2020
Odesláno komu : Nejvyšší správní soud
Účel odeslání : kasační stížnost
Údaje platné k:  28.07.2021 06:40:23 zpět
Nápověda