Spisová značka:   15 A 189 / 2017
Krajský soud Ústí nad Labem zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Zahájení řízení 28.08.2017
Bylo zahájeno soudní řízení
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
17.06.2020 03:51:14
16.07.2020 14:46:38
zpět
Nápověda