Spisová značka:   38 C 28 / 2011
Krajský soud Brno > Městský soud Brno zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 28.12.2015)
Podán opravný prostředek 18.07.2011
Byl podán opravný prostředek ve věci
Druh opravného prostředku : Odvolání proti rozhodnutí
Datum podání opravného prostředku na poště : 18.07.2011
Rozhodnutí proti : osvoboz od sop se nepřiznává
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 21.06.2011
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Usnesení
Údaje platné k:  27.10.2021 13:48:38 zpět
Nápověda