Spisová značka:   38 C 28 / 2011
Krajský soud Brno > Městský soud Brno zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 28.12.2015)
Podán opravný prostředek 17.10.2011
Byl podán opravný prostředek ve věci
Druh opravného prostředku : Odvolání proti rozhodnutí
Datum podání opravného prostředku na poště : 17.10.2011
Datum předložení II. stupni : 29.11.2011
Výsledek opravného prostředku : Rozhodnutí soudu I. stupně (státního zástupce) bylo potvrzeno
Datum vyřízení nadřízeným soudem : 12.12.2011
Rozhodnutí proti : odvol. odmít.
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 21.09.2011
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Usnesení
Údaje platné k:  27.10.2021 13:48:38 zpět
Nápověda