Spisová značka:   38 C 28 / 2011
Krajský soud Brno > Městský soud Brno zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 28.12.2015)
Podán opravný prostředek 15.02.2012
Byl podán opravný prostředek ve věci
Druh opravného prostředku : Odvolání proti rozhodnutí
Datum podání opravného prostředku na poště : 15.02.2012
Datum předložení II. stupni : 06.03.2012
Výsledek opravného prostředku : Podaný opravný prostředek byl vyřízen jiným způsobem
Datum vyřízení nadřízeným soudem : 29.03.2012
Rozhodnutí proti : nezaplacen SOP
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 23.01.2012
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Usnesení
Údaje platné k:  27.10.2021 13:48:38 zpět
Nápověda