Spisová značka:   38 C 28 / 2011
Krajský soud Brno > Městský soud Brno zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 28.12.2015)
Podán opravný prostředek 22.11.2013
Byl podán opravný prostředek ve věci
Druh opravného prostředku : Odvolání proti rozhodnutí
Datum podání opravného prostředku na poště : 22.11.2013
Datum předložení II. stupni : 21.01.2014
Výsledek opravného prostředku : Rozhodnutí odvolacího soudu a soudu I. stupně byla zrušena a věc vrácena soudu I. stupně k dalšímu řízení (dojde-li byť i k částečnému zrušení a vrácení k dalšímu řízení)
Datum vyřízení nadřízeným soudem : 24.02.2014
Rozhodnutí proti : proc. nást.
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 30.10.2013
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Usnesení
Údaje platné k:  27.10.2021 13:48:38 zpět
Nápověda