Spisová značka:   38 C 28 / 2011
Krajský soud Brno > Městský soud Brno zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 28.12.2015)
Podán opravný prostředek 12.09.2014
Byl podán opravný prostředek ve věci
Druh opravného prostředku : Odvolání proti rozhodnutí
Datum podání opravného prostředku na poště : 12.09.2014
Datum předložení II. stupni : 10.10.2014
Výsledek opravného prostředku : Rozhodnutí soudu I. stupně (státního zástupce, soudního komisaře, soudního exekutora, VSÚ), proti kterému byl podán opravný prostředek, bylo změněno, byť i zčásti
Datum vyřízení nadřízeným soudem : 30.10.2014
Rozhodnutí proti : odvolací řízení se zastavuje
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 27.08.2014
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Usnesení
Údaje platné k:  27.10.2021 13:48:38 zpět
Nápověda