Spisová značka:   38 C 28 / 2011
Krajský soud Brno > Městský soud Brno zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 28.12.2015)
Vyřízení opravného prostředku 27.10.2015
Opravný prostředek byl vyřízen
Druh opravného prostředku : Odvolání proti rozhodnutí
Datum podání opravného prostředku na poště : 31.07.2013
Datum předložení II. stupni : 04.12.2014
Výsledek opravného prostředku : Rozhodnutí soudu I. stupně (státního zástupce, soudního komisaře, soudního exekutora, VSÚ) bylo potvrzeno
Datum vyřízení nadřízeným soudem : 27.10.2015
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 24.04.2013
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Rozsudek
Údaje platné k:  27.10.2021 13:48:38 zpět
Nápověda