Spisová značka:   1 T 570 / 2004
Krajský soud Brno > Okresní soud Znojmo zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Odeslání spisu 21.07.2014
Spis byl odeslán
Datum odeslání : 21.07.2014
Odesláno komu : Krajský soud v Brně
Účel odeslání : stížnost OSZ
Datum vrácení : 15.08.2014
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
01.10.2020 17:02:17
24.10.2020 17:00:00
zpět
Nápověda