Spisová značka:   1 T 570 / 2004
Krajský soud Brno > Okresní soud Znojmo zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Vyřízení opravného prostředku 05.08.2014
Opravný prostředek byl vyřízen
Druh opravného prostředku : Stížnost proti usnesení
Datum podání opravného prostředku na poště : 30.06.2014
Datum předložení II. stupni : 21.07.2014
Výsledek opravného prostředku : Rozhodnutí soudu I. stupně bylo zrušeno a věc mu vrácena k dalšímu řízení (dojde-li byť i k částečnému zrušení a vrácení k dalšímu řízení)
Datum vyřízení nadřízeným soudem : 05.08.2014
Rozhodnutí proti : senát je vyloučen z vykonávání úkonů v tr. věci
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 24.06.2014
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Usnesení
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
01.10.2020 17:02:17
24.10.2020 17:00:00
zpět
Nápověda