Spisová značka:   1 T 570 / 2004
Krajský soud Brno > Okresní soud Znojmo zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Vydání rozhodnutí 14.07.2015
Bylo vydáno rozhodnutí ve věci
Rozhodnutí vyřizuje věc : Ano
Výsledek : Obnova řízení povolena
Datum vydání : 14.07.2015
Datum nadiktování : 17.08.2015
Druh rozhodnutí : Usnesení
Datum vypravení : 17.08.2015
Datum právní moci : 13.10.2015
Rozhodnutí bylo zrušeno : Ne
Druh soudu : Okresní soud ve Znojmě
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
01.10.2020 17:02:17
24.10.2020 17:00:00
zpět
Nápověda