Spisová značka:   1 T 570 / 2004
Krajský soud Brno > Okresní soud Znojmo zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Podán opravný prostředek 14.07.2015
Byl podán opravný prostředek ve věci
Druh opravného prostředku : Stížnost proti usnesení
Datum podání opravného prostředku na poště : 14.07.2015
Datum předložení II. stupni : 17.09.2015
Výsledek opravného prostředku : Podaný opravný prostředek byl vyřízen jiným způsobem
Datum vyřízení nadřízeným soudem : 14.10.2015
Rozhodnutí proti : povolena obnova řízení u obou obžalovaných
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 14.07.2015
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Usnesení
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
01.10.2020 17:02:17
24.10.2020 17:00:00
zpět
Nápověda