Spisová značka:   1 T 570 / 2004
Krajský soud Brno > Okresní soud Znojmo zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Obživnutí věci 17.09.2015
Věc byla obživnuta
Stav věci : Obživlá věc - po zrušení konečného rozhodnutí
Upřesnění : Podán návrh na obnovu řízení
Datum : 17.09.2015
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
01.10.2020 17:02:17
24.10.2020 17:00:00
zpět
Nápověda