Spisová značka:   1 T 570 / 2004
Krajský soud Brno > Okresní soud Znojmo zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Vrácení spisu 16.11.2015
Spis byl vrácen na soud
Datum vrácení : 16.11.2015
Datum odeslání : 01.09.2015
Odesláno komu : Krajský soud v Brně
Účel odeslání : stížnost OSZ
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
30.01.2020 11:29:49
30.05.2020 17:00:00
zpět
Nápověda