Spisová značka:   1 T 570 / 2004
Krajský soud Brno > Okresní soud Znojmo zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Zrušení jednání 23.05.2016
Bylo zrušeno jednání ve věci
Jednací síň : 2/II. posch.
Začátek jednání : 24.05.2016 08:30
Datum zápisu výsledku : 23.05.2016
Výsledek : Jednání bylo odvoláno
Jednání zrušeno : Ano
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
01.10.2020 17:02:17
24.10.2020 17:00:00
zpět
Nápověda