Spisová značka:   1 T 570 / 2004
Krajský soud Brno > Okresní soud Znojmo zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Vydání rozhodnutí 11.11.2016
Bylo vydáno rozhodnutí ve věci
Rozhodnutí vyřizuje věc : Ano
Výsledek : Zproštění viny rozsudkem
Datum vydání : 11.11.2016
Datum nadiktování : 22.12.2016
Druh rozhodnutí : Rozsudek
Datum vypravení : 30.12.2016
Datum právní moci : 03.05.2017
Rozhodnutí bylo zrušeno : Ne
Druh soudu : Okresní soud ve Znojmě
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
01.10.2020 17:02:17
24.10.2020 17:00:00
zpět
Nápověda