Spisová značka:   1 T 570 / 2004
Krajský soud Brno > Okresní soud Znojmo zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Vrácení spisu 04.06.2018
Spis byl vrácen na soud
Datum vrácení : 04.06.2018
Datum odeslání : 23.03.2018
Odesláno komu : MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Účel odeslání : MSP-2797/2017-ODSK-ODSK/4
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
01.10.2020 17:02:17
24.10.2020 17:00:00
zpět
Nápověda