Spisová značka:   1 T 570 / 2004
Krajský soud Brno > Okresní soud Znojmo zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Vyřízení opravného prostředku 28.12.2012
Opravný prostředek byl vyřízen
Druh opravného prostředku : Stížnost proti usnesení
Datum podání opravného prostředku na poště : 24.05.2012
Datum předložení II. stupni : 09.10.2012
Výsledek opravného prostředku : Rozhodnutí soudu I. stupně (státního zástupce, soudního komisaře, soudního exekutora, VSÚ) bylo potvrzeno
Datum vyřízení nadřízeným soudem : 28.12.2012
Rozhodnutí proti : zamítnut návrh na povolení obnovy řízení
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 24.05.2012
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Usnesení
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
01.10.2020 17:02:17
24.10.2020 17:00:00
zpět
Nápověda