Spisová značka:   1 T 570 / 2004
Krajský soud Brno > Okresní soud Znojmo zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Odeslání spisu 29.01.2008
Spis byl odeslán
Datum odeslání : 29.01.2008
Odesláno komu : Ministerstvo vnitra
Účel odeslání : insp.MV, Kounicova 24,Brno - IN-97/17-P-2007
Datum vrácení : 13.03.2008
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
30.01.2020 11:29:49
30.05.2020 17:00:00
zpět
Nápověda