Spisová značka:   1 T 570 / 2004
Krajský soud Brno > Okresní soud Znojmo zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Odeslání spisu 28.01.2010
Spis byl odeslán
Datum odeslání : 28.01.2010
Odesláno komu : Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Účel odeslání : SKPV Znojmo, KRPB-16-68/TČ-2010-061371
Datum vrácení : 15.03.2010
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
01.10.2020 17:02:17
24.10.2020 17:00:00
zpět
Nápověda