Spisová značka:   1 T 570 / 2004
Krajský soud Brno > Okresní soud Znojmo zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Vrácení spisu 11.05.2010
Spis byl vrácen na soud
Datum vrácení : 11.05.2010
Datum odeslání : 10.05.2010
Odesláno komu : Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Účel odeslání : SKPV Znojmo KRPB-16-157/TČ-2010-061371-SE
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
01.10.2020 17:02:17
24.10.2020 17:00:00
zpět
Nápověda