Spisová značka:   1 T 570 / 2004
Krajský soud Brno > Okresní soud Znojmo zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Vyřízení opravného prostředku 16.08.2006
Opravný prostředek byl vyřízen
Druh opravného prostředku : Stížnost proti usnesení
Datum podání opravného prostředku na poště : 29.05.2006
Datum předložení II. stupni : 03.08.2006
Datum vyřízení nadřízeným soudem : 16.08.2006
Rozhodnutí proti : ods. je povinen nahradit náklady obhajoby - Schindler
Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 17.05.2006
Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Usnesení
Rozhodnutí o opr. : u KS stížnost zamít.- Schindler
Opravný prostředek vyřízen dne : 16.08.2006
Opravný prostředek vyřízen – druh rozhodnutí : Usnesení
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
01.10.2020 17:02:17
24.10.2020 17:00:00
zpět
Nápověda