Spisová značka:   1 T 570 / 2004
Krajský soud Brno > Okresní soud Znojmo zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Nařízení jednání 24.05.2012
Bylo nařízeno jednání ve věci
Druh jednání : Veřejné zasedání
Jednací síň : 2/II. posch.
Začátek jednání : 24.05.2012 13:00
Datum zápisu výsledku : 25.05.2012
Výsledek : Prohlášeno usnesení
Jednání zrušeno : Ne
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
01.10.2020 17:02:17
24.10.2020 17:00:00
zpět
Nápověda