Spisová značka:   1 T 570 / 2004
Krajský soud Brno > Okresní soud Znojmo zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Vydání rozhodnutí 24.05.2012
Bylo vydáno rozhodnutí ve věci
Rozhodnutí vyřizuje věc : Ano
Výsledek : Zamítnutí návrhu na obnovu řízení
Datum vydání : 24.05.2012
Datum nadiktování : 12.06.2012
Druh rozhodnutí : Usnesení
Datum vypravení : 20.06.2012
Datum právní moci : 28.12.2012
Rozhodnutí bylo zrušeno : Ano
Druh soudu : Okresní soud ve Znojmě
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
01.10.2020 17:02:17
24.10.2020 17:00:00
zpět
Nápověda