Spisová značka:   1 T 570 / 2004
Krajský soud Brno > Okresní soud Znojmo zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Vrácení spisu 11.09.2012
Spis byl vrácen na soud
Datum vrácení : 11.09.2012
Datum odeslání : 03.07.2012
Odesláno komu : Krajský soud v Brně
Účel odeslání : stížnost ods.Schindlera
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
01.10.2020 17:02:17
24.10.2020 17:00:00
zpět
Nápověda