Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Odeslání spisu 07.02.2013
Spis byl odeslán
Datum odeslání : 07.02.2013
Odesláno komu : VS Olomouc
Účel odeslání : stížnost k soudu II. stupně
Datum vrácení : 22.04.2013
Vrácení spisu : 22.04.2013
Údaje platné k:  26.10.2021 10:00:18 zpět
Nápověda