Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Podán opravný prostředek 17.06.2013
Byl podán opravný prostředek ve věci
Druh opravného prostředku : Dovolání
Datum doručení OP soudu : 17.06.2013
Datum předložení II. stupni : 17.07.2013
Datum vyřízení : 13.08.2014
Údaje platné k:  16.10.2021 22:00:00 zpět
Nápověda