Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Vyřízení opravného prostředku 13.08.2014
Opravný prostředek byl vyřízen
Druh opravného prostředku : Dovolání
Datum doručení OP soudu : 01.07.2013
Datum předložení II. stupni : 17.07.2013
Datum vyřízení : 13.08.2014
Údaje platné k:  26.10.2021 06:00:00 zpět
Nápověda