Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Podán opravný prostředek 29.01.2015
Byl podán opravný prostředek ve věci
Druh opravného prostředku : Stížnost proti usnesení
Datum doručení OP soudu : 29.01.2015
Datum předložení II. stupni : 24.02.2015
Datum vyřízení : 09.03.2015
Údaje platné k:  17.10.2021 02:00:03 zpět
Nápověda