Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Odeslání spisu 24.02.2015
Spis byl odeslán
Datum odeslání : 24.02.2015
Odesláno komu : VS Olomouc
Účel odeslání : stížnost k soudu II. stupně
Datum vrácení : 20.03.2015
Vrácení spisu : 20.03.2015
Údaje platné k:  17.10.2021 02:00:03 zpět
Nápověda