Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Vrácení spisu 20.03.2015
Spis byl vrácen na soud
Datum vrácení : 20.03.2015
Datum odeslání : 24.02.2015
Odesláno komu : VS Olomouc
Účel odeslání : stížnost k soudu II. stupně
Údaje platné k:  26.10.2021 10:00:18 zpět
Nápověda