Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Nařízení jednání 23.06.2015
Bylo nařízeno jednání ve věci
Jednací síň : 75 pob. Tábor přízemí
Začátek jednání : 23.06.2015 08:30
Datum zápisu výsledku : 25.06.2015
Výsledek : ODROČENO
Jednání zrušeno : Ne
Údaje platné k:  17.10.2021 02:00:03 zpět
Nápověda