Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Vyřízení věci 25.11.2015
Věc se vyřídila
Způsob vyřízení : Uznání viny rozsudkem nebo trestním příkazem
Údaje platné k:  17.10.2021 02:00:03 zpět
Nápověda