Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Vydání rozhodnutí 25.11.2015
Bylo vydáno rozhodnutí ve věci
Rozhodnutí vyřizuje věc : Ano
Datum vydání : 25.11.2015
Druh rozhodnutí : Rozsudek
Datum vypravení : 28.08.2017
Rozhodnutí bylo zrušeno : Ne
Údaje platné k:  17.10.2021 02:00:03 zpět
Nápověda