Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Nařízení jednání 25.11.2015
Bylo nařízeno jednání ve věci
Jednací síň : 75 pob. Tábor přízemí
Začátek jednání : 25.11.2015 09:00
Datum zápisu výsledku : 25.11.2015
Výsledek : ROZSUDEK
Jednání zrušeno : Ne
Údaje platné k:  16.10.2021 22:00:00 zpět
Nápověda