Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Podán opravný prostředek 25.11.2015
Byl podán opravný prostředek ve věci
Druh opravného prostředku : Odvolání proti rozhodnutí
Datum doručení OP soudu : 25.11.2015
Datum předložení II. stupni : 24.01.2018
Datum vyřízení : 28.11.2018
Údaje platné k:  26.10.2021 10:00:18 zpět
Nápověda