Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Odeslání spisu 24.01.2018
Spis byl odeslán
Datum odeslání : 24.01.2018
Odesláno komu : Vrchní státní zastupitelství v Olomouci
Účel odeslání : odvolání k soudu II. stupně
Datum vrácení : 05.03.2019
Vrácení spisu : 05.03.2019
Údaje platné k:  16.10.2021 22:00:00 zpět
Nápověda