Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Zahájení řízení 07.02.2007
Bylo zahájeno soudní řízení
Předcházející věc : -
Údaje platné k:  17.10.2021 02:00:03 zpět
Nápověda