Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Nařízení jednání 29.01.2009
Bylo nařízeno jednání ve věci
Jednací síň : 52 OS Tábor přízemí
Začátek jednání : 29.01.2009 08:30
Jednání zrušeno : Ne
Údaje platné k:  16.10.2021 22:00:00 zpět
Nápověda