Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Zrušení jednání 04.02.2019
Bylo zrušeno jednání ve věci
Jednací síň : 75 pob. Tábor přízemí
Začátek jednání : 12.03.2009 08:30
Jednání zrušeno : Ano
Údaje platné k:  17.10.2021 02:00:03 zpět
Nápověda