Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Podán opravný prostředek 04.04.2019
Byl podán opravný prostředek ve věci
Druh opravného prostředku : Dovolání
Datum doručení OP soudu : 04.04.2019
Datum předložení II. stupni : 23.09.2019
Datum vyřízení : 19.05.2020
Údaje platné k:  17.10.2021 02:00:03 zpět
Nápověda