Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Odeslání spisu 23.09.2019
Spis byl odeslán
Datum odeslání : 23.09.2019
Odesláno komu : Nejvyšší soud
Účel odeslání : dovolání
Datum vrácení : 03.07.2020
Vrácení spisu : 03.07.2020
Údaje platné k:  26.10.2021 10:00:18 zpět
Nápověda