Spisová značka:   9 T 1 / 2007
Krajský soud České Budějovice zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Vrácení spisu 03.07.2020
Spis byl vrácen na soud
Datum vrácení : 03.07.2020
Datum odeslání : 23.09.2019
Odesláno komu : Nejvyšší soud
Účel odeslání : dovolání
Údaje platné k:  26.10.2021 10:00:18 zpět
Nápověda